Get Adobe Flash player

Çevre Poitikamız

 

Firmamızın Çevre Politikası, Yaşam ve çalışma alanlarımızda çevreye duyarlı, çalışanlarının sosyal sorumluluklarının bilincinde, yaşam kalitelerini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimseyerek çevreye verilebilecek zararları en aza indirgeyerek gelecek nesillere daha temiz yaşam kalitesi sunmaktır.

 

Bu amaçla firmamız;

 

• Yapılan iş, sunulan hizmet ve üretilen ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarını yerine getirir.

• Çalışanların, çevre bilincini geliştirmek suretiyle sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütür.

• Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlanmasını, çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.

• Çalışma alanlarında ilgili çevresel etkiler de dikkate alınarak kirliliği kaynağında önler, çevre bilincini geliştirir ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili bilinçlendirme ve geliştirme programları uygular,

• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkması muhtemel her türlü atığı minimuma indirerek sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumlulukları yerine getirir.

• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltır,

• Yenilenebilir enerji kullanımını konusunda tasarım faaliyetlerini ön planda tutar, özendirir, geliştirir ve uygulamalarını yapar,

• Enerjinin en verimli şekilde kullanımı için, enerji verimliliği projeleri yaparak yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunur.