Get Adobe Flash player

İş Güvenliği Politikamız

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğini had safhada sağlamak şirketimizin vazgeçilmezidir. Olması muhtemel her türlü kayıpları minimuma indirmek birinci hedefimizdir.

 

Bu amaçla şirketimiz ;

 

• İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatı şartlarına uyar.

• İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlar.

• İş Sağlığı ve Güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygular.

• Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütür.

• Faaliyetleri sırasında tüm çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişileri, iş ile ilgili yaralanma ve hastalıklardan korur.

• İSG konularında bilgi paylaşımı, etkin iletişim, sürekli iş birliği ve politikaya bağlılığı temin ederek ofis ve sahalarımızda güvenliği arttırır. Böylelikle İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli geliştirir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından "işin işçiye, işçinin de işe uygun olması" Prensibini uygular.